Polityka prywatności


Polityka Prywatności

Postanowienia ogólne

 

 1. Właściciel Serwisu znajdującego się pod adresem blog.key2print.com realizuje politykę bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Właściciel Serwisu – WEB2PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie 02-972, ul. Sarmacka 1/30, nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone na stronie blog.com.
 3. Prawa autorskie do materiałów zawartych na stronie blog.com przysługują niepodzielnie Właścicielowi Serwisu. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i inne rodzaje wykorzystania mogą odbywać się jedynie i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Właściciela Serwisu.

Dane osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest firma WEB2PRINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ siedzibą w Warszawie 02-972, ul. Sarmacka 1/30, posługująca się NIP: 9512351121, REGON:
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Administrator wykorzystuje i przetwarza dane osobowe otrzymane przez Użytkowników w następujących celach:
 4. świadczenia usług przedstawionych na Serwisie blog.key2print.com,
 5. kontaktu z Użytkownikami,
 6. dostarczania informacji Użytkownikom,
 7. technicznych, statystycznych oraz demograficznych.
 8. Administrator zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed dostępem osób trzecich oraz ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 9. Informacje osobowe zbierane są wyłącznie w sposób jawny i za wyraźną zgodą Użytkownika. Dane te nie są przekazywane podmiotom trzecim bez zgody Użytkownika.
 10. Informacje o charakterze nie osobowym są zbierane automatycznie w celach administracyjnych. Na jej podstawie tworzone są statystyki zbiorcze dotyczące ruchu na witrynie, użytkowników i ich zachowań.
 11. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawo do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
 12. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik w szczególności ma prawo do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Administratora danych osobowych innemu administratorowi danych.
 13. Administrator jest uprawniony do przekazania danych osobowych Użytkowników na żądanie odpowiednich organów uprawnionych do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 14. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń.

Pliki Cookies

 

 1. Podczas korzystania z witryny blog.key2print.com na komputerze Użytkownika zapisywane są tzw. „cookies” – małe pliki tekstowe służące do identyfikowania internauty przy ponownych odwiedzinach. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Przy ich pomocy nie są przetwarzane czy przechowywane dane osobowe.
 2. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików cookie, jednak niektóre funkcje serwisu mogą wtedy nie działać poprawnie. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu +48 22 100 6995 lub e-mail marketing@key2print.com


Key2Print | Ekspert ds. budowania wizerunku w mediach nowoczesnych.