Web to Print
Web to Print

Raport – Badanie jakości i szybkości obsługi klienta w polskich drukarniach


Raport Key2Print – Badanie jakości i szybkości obsługi klienta w polskich drukarniach.

Od dłuższego czasu trwa dyskusja na temat barier rozwoju w branży poligraficznej, a także kierunku w jakim branża będzie się rozwijać. Próby odpowiedzi na te pytania podjął się zespół Key2Print.

Zobacz wyniki naszych badań i dowiedz się jakie są obecne priorytety dla rozwoju branży poligraficznej.

 


Key2Print | Ekspert ds. budowania wizerunku w mediach nowoczesnych.

View Comments